Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Prorail
Aannemer: BC Strukton Civiele Projecten, Colijn en Reef
Realisatie: 2011 - 2012

De Kruisvaartbrug ligt in de route van de Bleekstraat en vervangt de huidige afgekeurde basculebrug, welke wordt overbouwd door een tweetal stalen uitneembare brugoverspanningen. Vanwege de verkeerssituatie waarbij het verkeer doorgang moet vinden wordt deze brug in twee fasen gemaakt, een linker- en rechterdeel. De nieuwe brug ligt onder een helling naar de spoorzijde toe. Het stalen brugdek is vlak, de toeritten liggen onder afschot. Het brugdek bestaat uit een gesloten luchtdichte constructie opgebouwd uit stalen hoofdliggers, dwarsdragers, trogliggers en dekplaten.