Plaats: Amsterdam
Opdrachtgever: AEB Amsterdam
Aannemer: BAM infra
Architect: BAM A&E
Constructeur: BAM A&E
Realisatie: 2017
Tonnage: 600

In december 2016 heeft Buiting staalbouw de opdracht gekregen voor de gehele staalconstructie inclusief trappen voor de nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval in Amsterdam.

Met de installatie levert AEB een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van Amsterdam en overige deelnemende gemeenten: het scheiden van 65 tot 75 procent van het huishoudelijk afval in 2020.

BAM en Banzo vormen een bouwcombinatie die verantwoordelijk is voor de bouw van een storthal, een machinehal, een grondstoffen handelingshal en omliggende infrastructuur.

Met deze nascheidingslijn voor huishoudelijk afval kunnen kunststoffen, drankenkartons, metalen, de organische natte fractie en papier/karton uit het restafval worden teruggewonnen. Deze grondstoffen worden duurzaam verwerkt door AEB of andere eindverwerkers. Veel gemeenten in de omgeving hebben aangegeven hun huishoudelijk restafval in de installatie van AEB te laten scheiden. De capaciteit van de installatie – 300.000 ton per jaar – zal hiermee volledig worden benut.