Plaats: Enschede
Opdrachtgever: Gemeente Enschede
Aannemer: Strukton Civiel Noord en Oost
Architect: Wurck uit Rotterdam
Constructeur: Ingenieursbureau Heino
Realisatie: 2018
Tonnage: Ca. 125 ton

Het Twentse landschap wordt doorsneden door een fijnmazig netwerk van kwalitatief goede fietspaden: het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. De centrale drager van dit netwerk is de 62 km lange fietssnelweg F35, een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding tussen Nijverdal en de Duitse grens. Deze is er niet alleen voor (recreatieve) fietsritten en over de hele afstand. Door voldoende aansluitingen te maken op het regionale netwerk ontstaat bij korte verplaatsingen een alternatief voor de auto. Het project Fietsverbinding Euregioweg vormt de ontbrekende schakel tussen het tracé van de fietssnelweg tussen Enschede en Glanerbrug en de parallelle regionale hoofdroute Gronausestraat.

De te realiseren fietsverbinding overbrugt de spoorlijn tussen Enschede en Gronau, de nieuwe brug benadrukt met zijn stalen portaal de spoorbaan als structurerend element in de omgeving.

Buiting verzorgde de complete engineering, produktie en montage van deze 110 meter lange brug. De brug is in grote elementen geproduceerd om een snelle montage te waarborgen waardoor de overlast voor het verkeer en de omgeving zoveel mogelijk beperkt werd. De bruggen zijn voor montage door Buiting voorzien van de slijtlaag.