Buiting Staalbouw

Logo-Buiting

Certificering NEN 1090-1

Buiting is gecertificeerd voor NEN 1090-1 uitvoeringsklasse 4

Waarborging

Kwaliteit wordt gewaarborgd door ons fabrieksprocesbeheersingsysteem (FPC-systeem). In dit FPC systeem wordt het hele bedrijfsproces vastgelegd, gedocumenteerd en onderhouden om te waarborgen dat onze producten voldoen aan een hoge kwaliteitseis. Dit FPC-systeem is opgehangen aan de NEN-EN 1090-1. Buiting is al sinds 2003 gecertificeerd voor deze norm middels het SNS-keurmerk.

Sinds enkele jaren is de NEN-EN 1090-1 vernieuwd. De NEN-EN 1090-1 verwijst naar de NEN-EN 1090-2 waarin de technische eisen voor het vervaardigen van staalconstructies zijn vastgelegd.

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.