Buiting Staalbouw

Logo-Buiting

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen rust op een drietal pijlers: people, planet en profit. Het evenwicht tussen deze drie elementen is maatgevend voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Buiting Staalbouw wil een eigen bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling en voert een actief MVO-beleid met als doel de balans tussen de drie elementen in de bedrijfsvoering te bevorderen.

People

  • Het creëren van veilige werkplekken en -methoden zodat het risico voor medewerkers en derden op ongevallen en verzuim minimaal is.
  • Het creëren van een positief werkklimaat waarin medewerkers op effectieve wijze samenwerken en plezier in hun werk hebben.
  • Het regelmatig informeren van medewerkers over beleid, doelstellingen en behaalde resultaten ter bevordering van teamgeest, motivatie, focus op resultaten en veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn.
Vacatures
Buiting staalbouw - dronebeeld

Planet

  • Het zodanig inrichten van processen en faciliteiten dat het energieverbruik en de belasting van het milieu zo laag mogelijk zijn en waar mogelijk dit nog verder terug te dringen.
  • Het bevorderen van het gebruik van duurzame materialen bij productontwikkeling of de inrichting van bedrijfsruimten.
  • Het bevorderen van het energiebewustzijn van medewerkers.

Profit

  • Het voeren van een winstgevende bedrijfsvoering die ons bestaan zeker stelt.
  • Het ontwikkelen en produceren van duurzame producten die voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van onze klanten en die voldoen aan de wettelijke regelingen die op deze producten rusten.
  • Het opbouwen van een vaste relatie met onze klanten door als partner te fungeren, en door kwalitatief goede en duurzame producten en services te leveren binnen de gemaakte termijnen.
  • Het continue streven naar verbetering waar blijkt dat zaken beter kunnen en waar nieuwe ontwikkelingen in de markt en de technologie dit wenselijk/mogelijk maken.
Buiting Staalbouw

Om bovenstaande handen en voeten te geven zijn wij bij Buiting staalbouw gestart met de MVO monitor van de metaalunie. Deze monitor geeft richtlijnen hoe wij om kunnen gaan met ons MVO beleid. Tevens zorgt deze monitor voor voldoende borging in de toekomst.

Download hier de Beleidsverklaring maatschappelijk verantwoord ondernemen.