Bij Buiting staat veiligheid en kwaliteit centraal in de werkwijze, altijd en overal.

Veiligheid wordt gewaarborgd door opleidingen, VCA certificering en voortdurende aandacht hiervoor van directie en management.

Al onze medewerkers hebben een heftruckrijbewijs en een hijsbewijs en de monteurs aanvullend een hoogwerker certificaat teneinde een veilige werksituatie te creëren.

We hebben de focus op het creëren van een veilige werkomgeving en nog belangrijker het verbeteren en verhogen van het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers op de werkvloer en in de montage. Pas als men zich bewust is van de risico’s kunnen de risico’s ondervangen worden.

Binnen ons productieproces hebben we speciaal aandacht voor het beheersen van lassen als een speciaal proces. Dit wordt gewaarborgd door gecertificeerde lassers overeenkomstig NEN-EN-9606-1 onder directe begeleiding van een IWE-lasingenieur (International Welding Engineer) en een viertal gecertificeerde lascoördinatoren RWC-B en S (Responsible Welding Coordinator Basic/Specific).  Bovendien beschikken wij over een eigen interne NDO/NDT inspecteur UT (Ultrasonic Testing) level 1 die de beoogde laskwaliteit voortdurend bewaakt.

Kwaliteit wordt gewaarborgd door ons fabrieksprocesbeheersingsysteem (FPC-systeem). In dit FPC systeem wordt het hele bedrijfsproces vastgelegd, gedocumenteerd en onderhouden om te waarborgen dat onze producten voldoen aan een hoge kwaliteitseis. Dit FPC-systeem is opgehangen aan de NEN-EN 1090-1. Buiting is al sinds 2003 gecertificeerd voor deze norm middels het SNS-keurmerk.

Sinds enkele jaren is de NEN-EN 1090-1 vernieuwd. De NEN-EN 1090-1 verwijst naar de NEN-EN 1090-2 waarin de technische eisen voor het vervaardigen van staalconstructies zijn vastgelegd.

Per 1 juli 2014 is het in verband met de eisen opgenomen in de Verordening Bouwproducten (CPR) en de Europees geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 wettelijk verplicht een CE markering en prestatieverklaring op te stellen voor stalen en aluminium constructieve onderdelen die onder de EN 1090-1 vallen. De CPR is opgesteld voor bouwproducten die worden toegepast in een bouwwerk. Alleen staalconstructiebedrijven die hun fabrieksproces beheersing systeem (FPC) door een externe aangemelde instantie (certificerende instelling) hebben laten certificeren mogen een CE markering en een prestatieverklaring opstellen. Deze documenten zijn van belang om de opdrachtgever in staat te stellen aan te tonen dat men voldoet aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit.

Buiting is voor de EN 1090-1 gecertificeerd volgens uitvoeringsklasse 4. Deze certificering vervangt het SNS-keurmerk.

Daarnaast realiseren we ons dat stilstand achteruitgang is en investeren dan ook voortdurend in verdere opleiding en scholing van onze mensen. Ook hebben we aandacht voor instroom van nieuwe mensen en zijn dan ook een erkend leerbedrijf.

We leggen de lat qua kwaliteit en veiligheid hoog. Om deze hoge standaarden te waarborgen laat Buiting zich jaarlijks op de verschillende gebieden keuren. Hieronder een overzicht van onze certificaten en keurmerken:

Logo NCK 4KL VCA1

  • Kenteq erkend leerbedrijf.

Het opleiden van mensen op BBL, Bol 2 t/m 4 en VMBO.

Kenteq_logo_01-06-2011_FC

  • Certificering lasser volgens EN287/288 (EN-ISO 3834).
  • MVO prestatieladder beleid / CO2, niveau 3.

mvo_gecert_zonder_thema_CMYK