BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Voordelen in de vorm van BIM meerwaarde op een rij

  • vermindering van ontwerpen bouwfouten, dus reductie van faalkosten.
  • verlaging van bouwkosten.
  • versnelling van de bouwtijd, bouwen binnen de planning.
  • inzicht door visualisatie van het gebouw.
  • hergebruik en delen van gegevens, zaken hoeven niet dubbel worden getekend.
  • inzichten voor het daadwerkelijk bouwen (door simulatie).
  • consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden, gevelaanzichten en details).
  • vlotte verkoop, door gebruik van BIM beeldmateriaal bij het maken van verkoop-/verhuurmateriaal.
  • betere beheersing van het proces en de productie: verregaande prefabricage mogelijkheden en ‘just in time’ levering op de bouwplaats.
  • Geen verrassingen achteraf.

In de bouw is met name de laatste jaren het “bimmen” gemeengoed geworden, Buiting werkt echter al meer dan 10 jaar met engineeringssoftware die deze mogelijkheden heeft. We zijn hier dan ook zeer ervaren in en hebben diverse klanten de afgelopen jaren hierin ondersteund.